2. Schválení ověřovatele zápisu ze 13. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 26. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/2/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

2. Schválení ověřovatele zápisu ze 13. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Jako ověřovatele zápisu JUDr. Petra Lachnita.

    Hlasování: 5/0/0