8. Různé

Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/8/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

8. Různé

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Termíny pro výrobní postup Pětky pro vás.

    Hlasování:  4/0/0

Schvaluje:

  1. Termíny na zasedání komise RR na období květen až prosinec 2016.

    Hlasování:  4/0/0

     

Schválené termíny na zasedání RR do konce roku 2016:
ČT 26.5., ČT 2.6., ČT 23.6., ČT 4.8., ČT 25.8., PÁ 2.9., ČT 22.9., ČT 29.9.,
ČT 27.10., ČT 3.11., ČT 24.11.