5. Návrh statutu ke konzultaci

Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/5/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

5. Návrh statutu ke konzultaci

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Návrh statutu, který představila předsedkyně RR Mgr. Petra Komárková.

    Hlasování: 6/0/0

Členové RR se vyjádří e-mailem k obsahu statutu do pátku 13.5. Následně předsedkyně zašle finální verzi, která se bude schvalovat na zasedání 26.5.