4. Schválení místopředsedy RR

Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

4. Schválení místopředsedy RR

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Jako místopředsedu komise Ondřeje Kreidla.

    Hlasování: 5/0/0