1. Schválení zápisu z 11. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/1/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu z 11. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Zápis z 11. zasedání RR.

    Hlasování: 5/0/0