4. Schválení finální verze obsahu dubnového čísla Pětka pro vás

Zasedání Redakční rady konané dne 21. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

4. Schválení finální verze obsahu dubnového čísla Pětka pro vás

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Obsah, který představila redaktorka Pětky pro vás Linda Antony.

    Hlasování: 6/0/0

     

Schvaluje:

  1. Přehled struktury dubnového čísla Pětka pro vás z přiložených materiálů.

    Hlasování: 6/0/0