2. Schválení ověřovatele zápisu z 9. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 21. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

2. Schválení ověřovatele zápisu z 9. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Jako ověřovatele zápisu Mgr. Jana Martínka.

    Hlasování: 4/0/0