1. Schválení zápisu z 8. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 21. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu z 8. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Zápis z 8. zasedání RR.

    Hlasování: 4/0/0