3. Schválení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 7. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2016
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5 a předseda Komise redakční rada

3. Schválení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Jako ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Ondřeje Kreidla.

    Hlasování: 4/0/0