2. Schválení programu 4. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 7. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2016
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5 a předseda Komise redakční rada

2. Schválení programu 4. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Program 4. zasedání RR.

    Hlasování: 4/0/0