8. Informace o osadě Buďánka

Zasedání konané dne 13. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/8/2016
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

8. Informace o osadě Buďánka

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Bere na vědomí:

 1.  informace od pana Dvořáka. Pan Dvořák nám sdělil, že jsou plánovány 2 etapy zajištění a řešení objektu + zastřešování – termín do konce května 2016. Na mlékárně dne 14. 4. 2016 začnou opravy, v červnu bude objekt zcela zrekonstruován včetně interiéru.

  První objekt pro rekonstrukci se vybral se záměrem vzniku infocentra + komunitní prostor + výstavy.

   

  Byla vybrána nejlevnější firma Pentas – p. Kučera – zatím nejsou žádné výhrady ohledně jejich práce. Na Radlické v ČSOB proběhne 2. týden v květnu schůzka se zástupci ČSOB a proběhne zhodnocení, co se vše podařilo opravit. V září je naplánována ve Fragnerově galerii výstava a bude vytištěna publikace o Buďánkách.

   

              Koncepce na opravy do budoucna pro osadu Buďánka:

  1)    Etapa – záchrana torz domů – neplánuje se zásah do tvaru (6 domů + mlékárna)

  2)    Etapa – schválená radou – tzv. Master plán obsahuje plán na obnovu sítí + půdorysů.

  3)    Etapa – co se dá ještě zachránit – se musí vyselektovat.

   

  Dále proběhla diskuze ohledně zatravnění a zvlhčení různých částí Prahy 5, například ulice Plzeňská, snížila by se tak prašnost a hlučnost v této oblasti.

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy