7. Informace o usedlosti Skalka

Zasedání konané dne 13. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/7/2016
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

7. Informace o usedlosti Skalka

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Bere na vědomí:

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy