6. Informace o usedlosti Cibulka

Zasedání konané dne 13. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2016
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

6. Informace o usedlosti Cibulka

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Bere na vědomí:

  1. informace o stavu Cibulky. 

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy