5. Informace o možnosti dotací na obnovu památek P5

Zasedání konané dne 13. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2016
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

5. Informace o možnosti dotací na obnovu památek P5

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Bere na vědomí:

  1. informace od M. Palavského a M. Havlové. M. Palavský a M. Havlová navštívili MHMP a MČ Prahy 1 ohledně možností dotací na obnovu památek. Téma této návštěvy byl „Program regenerace“. M. Havlová navrhuje sestavit pracovní skupinu z odborníků, která by se tímto tématem zabývala. Dále proběhla diskuze, kdy se navrhovaly vhodné památky na dotace. Příští týden by měla proběhnout první schůzka této pracovní skupiny. O členství v pracovní skupině byl velký zájem.

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy