4. 4. Informace o přípravě databáze památek MČ Praha 5

Zasedání konané dne 13. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2016
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

4. Informace o přípravě databáze památek MČ Praha 5

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Bere na vědomí:

  1. informace od pana Kováče o připravované databázi památek na Praze 5. Navrhuje se porovnání s databází MonumNet, z důvodu stejného základu a případně rozšiřovat o další návrhy na doplnění o nové položky. Návrhy prosíme zasílat na email: mirka.havlova@praha5.cz.  

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy