3. Schválení ověřovatele/lky zápisu 8. zasedání komise

Zasedání konané dne 13. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2016
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

3. Schválení ověřovatele/lky zápisu 8. zasedání komise

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Schvaluje:

  1. jako ověřovatele Viktora Čahoje

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy