2. Schválení programu 8. zasedání komise

Zasedání konané dne 13. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2016
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

2. Schválení programu 8. zasedání komise

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Schvaluje:

  1. program 8. zasedání komise

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy