7. Různé

Zasedání konané dne 30. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/7/2016
Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, člen zastupitelstva, předseda VOR ZMČ Praha 5

7. Různé

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Bere na vědomí:

  1. Další Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči městské části Praha 5 bude 13.4.2016

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy