6. Informace z oblasti zahraničních vztahů

Zasedání konané dne 30. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2016
Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, člen zastupitelstva, předseda VOR ZMČ Praha 5

6. Informace z oblasti zahraničních vztahů

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Bere na vědomí:

 1. K. Preislerová informovala, že plánovaná návštěva rakouského velvyslance na radnici bude 19. 4. 2016.

  Požádala zástupce Klubů o nominace delegátů pro návštěvu 3. obvodu Vídně 28-29.4.

  Komise podpořila diskutovat s partnery ve Vídni např. údržbu památek, podporu kultury (např. divadelní činnost) atd.

  Radnice začátkem listopadu zapůjčí výstavy karikaturistů „Čtyři z Pětky“ do Újbudy.

  V září bude v Portheimce výstava Bořka Šípka. Při této příležitosti je možné uzavřít spolupráci s italským institutem, který se bude na pořádání této akce podílet.

  Požádala kluby o návrhy témat pro 2. Mezinárodní žákovskou konferenci (minulé téma byla „žákovská samospráva“).

   

  O. Velek informoval o přípravě e-konference Berlín-Praha-Vídeň.

   

  Pan Spisar představil brožuru “Výstavní plán 2016” pro galerii Portheimka, kde bude pořádána série výstav k narozeninám Karla IV. Navrhl v rámci oslav Karla IV. pozvat lucemburského velvyslance.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy