5. Informace o Cibulce, Skalce, Buďánce, Turbové

Zasedání konané dne 30. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2016
Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, člen zastupitelstva, předseda VOR ZMČ Praha 5

5. Informace o Cibulce, Skalce, Buďánce, Turbové

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Žádá:

 1. Ad Cibulka – komise žádá radního Budína, aby nechal z odboru ÚR zaslat ing. Vinařovi objednávku na vyhotovení posudku ceny oprav Čínského pavilonku u Cibulky.

   

  Ad Bertramka  – O. Velek informoval o telefonátu s Dr. Jonášovou z Mozartovy obce. Dle dr. Jonášové Mozartova obec má připraven projekt oprav za cca 3 miliony Kč a cca 2/3 by mohl hradit zahraniční investor a 1/3  by měla jít z veřejných peněz.

  O.Velek pozve zástupce Mozartovy obcí na komisi 13. 4. 2016 od 13 hod. v zasedací místnosti č. 614.

   

  Ad Skalka  – Z. Hamanová informovala o problémech projektu bytového domu u usedlosti Skalka.

  Rada přijala usnesení, které zadalo úkol Ing. Tuvorovi zpracovat odvolání k vydanému rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby č. j. OSI. Sm. p. 4771-52082/2014-Kaj-R. Tajemník Lapáček má podat informaci o příčině promeškání termínu odvolací lhůty.

   

  Komise žádá Josefa Matouška o text podání proti projektu BD Skalka.

   

  Komise žádá redakci zpravodaje PĚTKA o prostor na článek o Skalce do květnové ho čísla.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy