2. Schválení programu 7. zasedání komise

Zasedání konané dne 30. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2016
Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, člen zastupitelstva, předseda VOR ZMČ Praha 5

2. Schválení programu 7. zasedání komise

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Schvaluje:

  1. program 7. zasedání komise

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy