9. Různé

Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/9/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

9. Různé

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Bere na vědomí:

  1. informace od místostarosty Mgr. Lukáše Budína ohledně bývalého Rakouského gymnázia v Drtinově ulici. Obdrželi jsme dotaz z francouzské strany, zda je možné tento prostor pronajmout, nebo odkoupit za účelem zřízení školského zařízení.

     

     

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy