7. Informace o mezinárodní spolupráci (Bordeaux, Vídeň, Savski venac (Srbsko))

29/11/2015
Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

7. Informace o mezinárodní spolupráci (Bordeaux, Vídeň, Savski venac (Srbsko))

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Bere na vědomí:

 1. informace o mezinárodní spolupráci – Bordeaux (Francie) – byl vyhotoven pověřovací dopis od pana starosty za účelem rozšíření kontaktů, potažmo partnerství i do tohoto města. Vídeň (Rakousko) – bude stanoven termín lednové schůzky pro setkání našeho pana starosty se zástupci z Vídně (III. obvod Landstrasse). Rovněž se záměrem o partnerství s tímto obvodem. Bc. Karolína Preislerová stručně informovala členy komise o současné spolupráci s jednotlivými partnerskými městy.

   

  Savski venac – budou podnikány další kroky vedoucí k podepsání oficiální partnerské dohody.

   

  Komise vyjádřila podporu úsilí Francie v boji proti Islámskému státu.

   

   

Ukládá:

 1. zajistit skrze polskou ambasádu kontakt na municipalitu v Krakowě (Polsko), abychom mohli rozšířit naše partnerství do Polska – hlavní záměr Krakow.
  Termín plnění: 18. 12. 2015
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě