6. Informace o I. Mezinárodní žákovské konferenci

29/11/2015
Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

6. Informace o I. Mezinárodní žákovské konferenci

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Bere na vědomí:

  1. informace od Bc. Martina Damaška a od Bc. Karolíny Preislerové o I. Mezinárodní žákovské konferenci. Žákovské konference se účastnilo 7 zahraničních a 7 českých škol z Prahy 5 ve složení 2 studenti a 1 pedagog. Tématem I. MŽK byla žákovská samospráva, kdy děti z každé školy měly připravenou vlastní prezentaci v anglickém jazyce. Žáci představili svojí školu a jejich fungování samosprávy na své škole. Toto téma bylo hlavním programem prvního dne žákovské konference. Druhý den konference byly děti rozděleny do 4 panelů dle vybraných témat, proběhla diskuze na dané téma se závěrečným výstupem prezentací dosažených výsledků za skupinu.

     Z pozitivní zpětné vazby od zúčastněných škol lze usoudit, že tato akce měla  velký úspěch a přinesla dětem i učitelům mnoho nových poznatků a zkušeností, zejména jak funguje samospráva jinde a co je možné vylepšit nebo zkusit zavést i na školách u nás. Mimo jiné se děti seznámily se svými vrstevníky z ostatních zemí, vyměnily si kontakty, budou pokračovat v prohlubování vazeb a již se těší na další ročník.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy (odešel Ing. Ivo Kaplán)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě