3. Schválení ověřovatele/lky zápisu 1. zasedání

Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

3. Schválení ověřovatele/lky zápisu 1. zasedání

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Schvaluje:

  1. komise schvaluje ověřovatelku zápisu 1. zasedání komise Ing. Eriku Uchytilovou

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy