1. Projednání dalších termínů komise (plán na rok 2016) a organizační záležitosti

Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMĆ Praha 5

1. Projednání dalších termínů komise (plán na rok 2016) a organizační záležitosti

Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči

Schvaluje:

  1. následující termíny komise: 4.12.2015, 18.12.2015, 8.1.2016, 22.1.2016 od 12.30 hod.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy