1. Schválení zápisu 2. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení programu 3. zasedání Komise sociální a zdravotní

16/03/2018
Zasedání konané dne 12. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2018
Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, předsedkyně politického klubu TOP 09

Schválení zápisu 2. zasedání Komise sociální a zdravotní
Schválení programu 3. zasedání Komise sociální a zdravotní

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. program 3. zasedání Komise sociální a zdravotní

  2. zápis 2. zasedání Komise sociální a zdravotní

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě