1. Schválení programu 2. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení zápisu 1. zasedání Komise sociální a zdravotní

21/02/2018
Zasedání konané dne 12. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2018
Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, předsedkyně politického klubu TOP 09

Schválení programu 2. zasedání Komise sociální a zdravotní
Schválení zápisu 1. zasedání Komise sociální a zdravotní

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. program 2. zasedání Komise sociální a zdravotní

Schvaluje:

  1. zápis 1. zasedání Komise sociální a zdravotní 

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě