4. Projednání doplnění statutu Komise sociální a zdravotní

Zasedání konané dne 8. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2018
Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, předsedkyně politického klubu TOP 09

Projednání doplnění statutu Komise sociální a zdravotní

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. navržené doplnění ve statutu komise.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy