3. Informace o plánování sociálních služeb na MČ Praha 5

Zasedání konané dne 8. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2018
Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, předsedkyně politického klubu TOP 09

Informace o plánování sociálních služeb na MČ Praha 5

Komise investic, dotací a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. informace o plánování sociálních služeb na MČ Praha 5.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy