2. Projednání návrhu členů komisí při otevírání obálek a posuzování dotací sociálních a volnočasových.

07/02/2018
Zasedání konané dne 8. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2018
Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, předsedkyně politického klubu TOP 09

Projednání návrhu členů komisí při otevírání obálek a posuzování dotací sociálních a volnočasových.

Komise investic, dotací a EU fondů

Navrhuje:

 1. Komisi na otevírání obálek ve složení:
  1. Předseda: Martin Damašek, Bc., radní MČ Praha 5,
  2. Členka:    Ivana Kosová, DiS., vedoucí odd. soc. péče a                            rozvoje soc. služeb,
  3. Členka:    Jana Trnková, ekonom OSO,

  a náhradníky ve složení:
  1. Petr Lachnit, JUDr., radní MČ Praha 5,

  2. Iva Pokorná, Mgr., vedoucí odboru OSO,
  3. Renata Cerhová, asistentka vedoucí OSO,

 2. dále navrhuje Komisi na posuzování žádostí ve složení:
  1. Předseda: Jarmila Svobodová, Ing., členka zastupitelstva,

  2. Člen:        Zlatko Marinov, MUDr., člen zastupitelstva, 
  3. Člen:        Zdeněk Doležal, Mgr., člen zastupitelstva,
  4. Členka:     Tatiana Konrádová, Bc., členka zastupitelstva,
  5. Členka:     Lucie Vávrová, Mgr., Ph. D., členka                

                     zastupitelstva,
  6. Členka:     Marie Ulrichová – Hakenová, PhDr., členka                              zastupitelstva,

  7. Členka:     Iva Pokorná, Mgr., vedoucí OSO,

  a náhradníky ve složení:
  1. Martin Damašek, radní MČ Praha 5,

  2. Bohdana Milatová, Bc., členka zastupitelstva,
  3. Lukáš Herold, Bc., zástupce starosty MČ Praha 5,

  4. Vít Šolle, Mgr., zástupce starosty MČ Praha 5,

  5. Pavel Himl, doc. Dr. phil., člen zastupitelstva,

  6. Mirka Havlová, členka zastupitelstva,

  7. Ivana Kosová, DiS., vedoucí odd. sociální péče a rozvoje soc.     služeb.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě