5. Různé.

Zasedání konané dne 9. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2017
Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, předsedkyně politického klubu TOP 09

Různé.

Komise investic, dotací a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. seznámení s činností Diakonie.

Usnesení bylo vzato na vědomí.