4. Vyhlášení dotačních programů pro “Podporu sociálních služeb a podporu volnočasových aktivit občanů poskytovaných občanům z MČ Praha 5” pro rok 2018

Zasedání konané dne 9. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2017
Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, předsedkyně politického klubu TOP 09

Vyhlášení dotačních programů pro “Podporu sociálních služeb a podporu volnočasových aktivit občanů poskytovaných občanům z MČ Praha 5” pro rok 2018

Komise investic, dotací a EU fondů

Doporučuje:

  1. Radě  MČ Praha 5, vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 na rok 2018 a vyhlášení dotačního programu na podporu MČ Praha 5 na rok 2018.

Usnesení bylo vzato na vědomí.