3. Doplnění k sociálnímu šetření u žadatelky o sociální byt

Zasedání konané dne 9. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2017
Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, předsedkyně politického klubu TOP 09

Doplnění k sociálnímu šetření u žadatelky o sociální byt

Komise investic, dotací a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. doplnění k sociálnímu šetření u žadatelky o sociální byt paní  … .

Usnesení bylo vzato na vědomí.