2. Využití volných opravených bytů

20/10/2017
Zasedání konané dne 9. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2017
Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, předsedkyně politického klubu TOP 09

Využití volných opravených bytů

Komise investic, dotací a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. uzavření NS mezi paní … a MČ Praha 5,

    schválenou usnesením Rady MČ Praha 5 č. 35/1210/2017 ze dne 20.9.2017.

     

  2. tabulky k předběžnému výběru žadatelů o pronájem bytů za sociálních důvodů a  pro seniory

Usnesení bylo vzato na vědomí.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě