1. Schválení zápisu 10. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení programu 11. zasedání Komise sociální a zdravotní

Zasedání konané dne 9. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2017
Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, předsedkyně politického klubu TOP 09

Schválení zápisu 10. zasedání Komise sociální a zdravotní
Schválení programu 11. zasedání Komise sociální a zdravotní

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. program 11. zasedání Komise sociální a zdravotní

Schvaluje:

  1. zápis 10. zasedání Komise sociální a zdravotní ze dne11.9.2017

Usnesení bylo odloženo.