6. Různé

Zasedání konané dne 20. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2017
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Různé

Komise investic, dotací a EU fondů

Pověřuje:

  1. předsedu Komise MUDr. Zlatka Marinova sestavením Zprávy o činnosti komise za období 9. 5. 2016 – 20. 3. 2017.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy