5. Informace o nabídkách volných bytů vybraným žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory

Zasedání konané dne 20. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2017
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Informace o nabídkách volných bytů vybraným žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory

Komise investic, dotací a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. informaci o nabídkách volných bytů žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory vybraným SZK dne 27.2.2017  (k 20.3.2017)