4. Výběr budoucích nájemců bytů pronajatých ze sociálních důvodů/seniorům

Zasedání konané dne 20. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2017
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Výběr budoucích nájemců bytů pronajatých ze sociálních důvodů/seniorům

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje/neschvaluje:

 1. nabídku bytu č. 13/25, 1+kk standardní kvality, na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, na dobu určitou 1/2 roku, za nájemné 119,84 Kč/m2/měsíc, bez úhrady kauce, níže uvedeným žadatelům:

  1. … .

  2. … (náhradník)

                                         Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

 2. nabídku bytu č. 12, 1+1 standardní kvality, na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, na dobu určitou 2 roky, za nájemné 119,84 Kč/m2/měsíc, bez úhrady kauce, níže uvedeným žadatelům:

  1. … .

  2. … (náhradníci)

                                        Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

 3. nabídku bytu č. 2/5, 1+1 standardní kvality, na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, na dobu určitou 1/2 roku, za nájemné 119,84 Kč/m2/měsíc, bez úhrady kauce, níže uvedeným žadatelům:

  1. … .

  2. … (náhradník)

                                         Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

 4. nabídku bytu č. 19, 1kk standardní kvality, na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, na dobu určitou 1 rok, za nájemné 119,84 Kč/m2/měsíc, bez úhrady kauce, níže uvedeným žadatelům:

  1.  …  .

  2.  …  (náhradník)

                                         Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Usnesení bylo schváleno … hlasy