3. Informace o 4. výjezdním zasedání KSZ dne 6.3.2017.

Zasedání konané dne 20. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2017
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Informace o 4. výjezdním zasedání KSZ dne 6.3.2017.

Komise investic, dotací a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. informaci o 4. výjezdním zasedání KSZ dne 6.3.2017.

Žádá:

  1. Odbor majetku a investic o zpracování možnosti zřízení služby Domovníka v objektech Plzeňská 442 a Nepomucká 445.

                                             Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.

  2. Odbor majetku a investic o analýzu investic realizovaných od roku 2010 a plán investic planovaných do budoucna v objektech Plzeňská 442 a Nepomucká 445. S termínem do 20.4.2017.

                                          Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.

Usnesení bylo schváleno … hlasy