1. Schválení programu 5. zasedání Komise sociální a zdravotní.

Zasedání konané dne 20. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2017
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Schválení programu 5. zasedání Komise sociální a zdravotní.

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1.  program 5. zasedání Komise sociální a zdravotní.

    Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Volí:

  1. RNDr. Viktora Caise ověřovatelem zápisu 5. zasedání Komise.

Usnesení bylo schváleno 5/1/0 hlasy