3. Různé

Zasedání konané dne 6. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2017
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Různé

Komise investic, dotací a EU fondů

Prodiskutovala téma:

  1. stavu prohlédnutých  bytů a možností jejich využití. Téma sociálního bydlení obecně na základě současných legislativních iniciativ.