2. Výjezdní zasedání komise – seznámení s technickým stavem sociálních bytů.

Zasedání konané dne 6. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2017
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Výjezdní zasedání komise – seznámení s technickým stavem sociálních bytů.

Komise investic, dotací a EU fondů