1. Schválení programu výjezdního 4. zasedání Komise sociální a zdravotní.

Zasedání konané dne 6. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2017
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Schválení programu výjezdního 4. zasedání Komise sociální a zdravotní.

Komise investic, dotací a EU fondů

Konstatuje:

  1. že není usnášení schopná a naplní body programu 4. zasedání Komise sociální a zdravotní o nichž není potřeba hlasovat. S tím že bod 2. a 5. bude přesunut na následující zasedání Komise.

Usnesení bylo schváleno … hlasy