4. Různé.

05/12/2016
Zasedání konané dne 28. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 16/4/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Různé.

Komise investic, dotací a EU fondů

Projednal:

  1. plán řádných zasedání komise pro kalendářní rok 2017.

Bere na vědomí:

  1. zprávu o výsledku sociálního šetření, které provedl Odbor sociální problematiky a zádá Odbor bytů a privatizace aby nezastižené žadatele vyzval, aby vstoupili v kontakt se sociálním odborem.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě