4. Různé.

Zasedání konané dne 28. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 16/4/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Různé.

Komise investic, dotací a EU fondů

Projednal:

  1. plán řádných zasedání komise pro kalendářní rok 2017.

Bere na vědomí:

  1. zprávu o výsledku sociálního šetření, které provedl Odbor sociální problematiky a zádá Odbor bytů a privatizace aby nezastižené žadatele vyzval, aby vstoupili v kontakt se sociálním odborem.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy