3. Využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí – projekt Obědy do škol – seznam žádostí o příspěvek na proplacení školního stravování na rok 2017

Zasedání konané dne 28. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 16/3/2016
Předkladatel: Damašek Martin, Bc., člen zastupitelstva a předseda Školského výboru ZMČ Praha 5

Využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí – projekt Obědy do škol – seznam žádostí o příspěvek na proplacení školního stravování na rok 2017

Komise investic, dotací a EU fondů

Doporučuje RMČ:

  1. schválit jednotlivé žádosti o příspěvek na proplacení školního stravování na rok 2017 dle neveřejné přílohy – “Seznam žádostí”, vyjma těch žádostí, které, nebyly podány v řádném termínu.

    Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Žádá:

  1. Odbor školství aby, součástí vyrozumění zákonným zástupcům o zamítnutí žádosti, byla informace o možnosti obrátit se o pomoc na neziskové organizace poskytující podporu v dané oblasti a případně na Ombudsmana MČ Prahy 5.

Usnesení bylo schváleno 6/1/0 hlasy