2. Schválení zápisu 15. zasedání Komise sociální a zdravotní

Zasedání konané dne 28. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 16/2/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Schválení zápisu 15. zasedání Komise sociální a zdravotní

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. zápis 15. zasedání Komise sociální a zdravotní ze dne 14.11.2016.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy