8. Různé

Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 14/8/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Různé

Komise investic, dotací a EU fondů

Stanovuje:

  1. jako místo příštího 15. zasedání Komise dne 14. 11. 2016 od 17:00, Jesle na adrese: Na Hřebenkách 3, Praha 5. Za účelem seznámení s problematikou. 

  2. další termín 16. zasedání Komise na 28. 11. 2016 od 17:00, programem budou sociální byty a “Obědy do škol”. 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy