7. Seznámení se zprávami o dosavadním průběhu programu “Tréninkového bydlení”.

Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 14/7/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Seznámení se zprávami o dosavadním průběhu programu “Tréninkového bydlení”.

Komise investic, dotací a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. zprávy o dosavadním průběhu programu “Tréninkového bydlení”.

    Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Žádá:

  1. radního Bc. Lukáše Herolda, o iniciování diskuse a předložení návrhu koncepce “Treninkového bydlení”. 

Usnesení bylo schváleno 4/0/2 hlasy