5. Vyhlášení dotačních programů “Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti” pro rok 2017

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 14/5/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Vyhlášení dotačních programů “Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti” pro rok 2017

Komise investic, dotací a EU fondů

Doporučuje:

  1. Radě MČ Praha 5, vyhlásit dotační program “Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti” pro rok 2017.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě